Avlyst Atlantic Snipe 2020

På grunn av lite påmeldte og Corona oppblomstring, velger vi å avlyse årets Atlantic Snipe. Vi prøver på igjen neste år når alt er så mye bedre :-)

Sail Snipe in Kristiansund

Kristiansund seilsportklubb will hold "Atlantic Snipe" August 7-9. Invtation comes in February. Tick off the dates in your calendar and come and sail with us 😀

Short introduction about our city