Kunngjøring Sommerbris 28 juli 2019

1. REGLER

1.1. Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.

1.2. Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser

1.3. ISAFs Kappseilingsregler for 2017 -2020.

1.4. De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg.

1.5. Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntak av de endringer som er gjort i disse seilingsbestemmelsene.

1.6. Klassereglene fra den klasse man velger å seile for (NOR Rating, Seilbrett, SCIRA, Entype…)

1.7. NSFs reklameregler.

1.8. Dersom det er avvik mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene skal Seilingsbestemmelsene gjelder.

 

2. BETINGELSER FOR Å DELTA

2.1. Det skal være minst 1 Mobiltelefon eller/og VHF om bord

2.2. Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

2.3. Alle båter må opplyse om mobilnummer som vil bli brukt under regattaen dette for å lette kommunikasjonen med deltakerne.

2.4. Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne publisere sponsorreklame i baugen på alle deltagende båter om det skulle bli aktuelt.

 

3. PÅMELDING OG REGISTRERING

3.1. All påmelding skjer på Mail til: post@kristiansundseilsport.com

3.2. Påmeldingskontgent: 150,- betales til : Konto.nr: 3910.60.59741

3.3. Ved påmelding oppgis: Båt navn, båttype, mobil og skippers navn

3.4. Minimum 4 båter må være påmeldt og registret for at regattaen skal bli arrangert.

3.5. For tilreisende er Havneavgift på Kristiansund gjestehavn. Priser er tilgjengelig på: http://www.smaabat.no

3.6. Påmeldingsfrist 21 Juli 2019 Kl:23:59

3.7. Startkontingent blir ikke tilbakebetalt om man trekker seg fra å delta.

3.8. Registrering: Søndag 28 juli kl: 11:00 ved Fisketrappa i Kristiansund N

4. LØP

4.1. Løpet kunngjøres i seilingsbestemmelsene

 

5. SEILINGSBESTEMMELSER

5.1. Seilingsbestemmelsene vil også bli kunngjort ved registrering Søndag 28 juli Kl:11:00

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4 – avgjørelse om å kapp seile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

7. PREMIERING

7.1. Det blir premiering til en tredjedel av de startende båter i hver klasse.

7.2. Arrangøren kan i tillegg beslutte å premiere deltakere som av annen årsak fortjener en påskjønnelse.

 

8. FORBEHOLD

8.1. Det tas forbehold om endring av de oppgitte klokkeslett i dette dokument og nærmere beskrivelse av løpet. I den grad det er uoverensstemmelser mellom seilingsbestemmelsene og denne kunngjøringen, er seilingsbestemmelsene overstyrende.

 

9. YTTERLIGERE INFORMASJON

9.1. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Kontakt oss på mail: post@seilsport.com eller via vår Facebook side «Kristiansund seilsportklubb»

 

VÅRSLIPP 28 APRIL 

Vårslipp 28 April

Kunngjøring

1. REGLER

1.1. Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.

1.2. Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser gjelder.

1.3. ISAFs Kappseilingsregler for 2017 -2020.

1.4. De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg.

1.5. Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntak av de endringer som er gjort i disse seilingsbestemmelsene. 1.6.

OSRs sikkerhetsbestemmelser, Category 4

1.7. NORLYS NOR Rating-regler 2019.

1.8. NSFs reklameregler.

1.9. Respittsystemet NOR-Rating, hvor korrigert tid beregnes etter metoden «tid på tid»

1.10. NOR Rating-måltall per 24 april 2019

1.11. Båter som ikke har gyldig målebrev vil bli tildelt Rating etter ORCs database for tilsvarende båt.

1.12. Dersom det er avvik mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene skal Seilingsbestemmelsene gjelde.

2. BETINGELSER FOR Å DELTA

2.1. Regattaen er åpen for alle båter som har ISAFs sikkerhetsbestemmelser OSR kategori 4. Kontroll av sikkerhetsutstyr kan bli foretatt på alle båter før seilasen eller etter seilasen.

2.2. Det skal være minst 1 Mobiltelefon eller/og VHF om bord og på under regattaene

2.3. Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

2.4. Alle båter må opplyse om mobilnummer som vil bli brukt under regattaen og e-postadresse ved påmelding, dette for å lette kommunikasjonen med deltakerne.

3. PÅMELDING OG REGISTRERING

3.1. All påmelding gjøres via hjemmeside: http://www.kristiansundseilsport.com/439264040

3.2. Ved påmelding oppgis: Båt navn, båttype, mobil og skippers navn

3.3. Minimum 2 båter må være påmeldt og registert for at regattaen skal bli arrangert.

3.4. For tilreisende er Havneavgift på Kristiansund gjestehavn. Priser er tilgjengelig på: http://www.smaabat.no

3.5. Påmeldingsfrist 27 august 2018 Kl:18:00

3.6. Registrering: søndag: 28 april kl: 10:00 ve D- brygga til Kristiansund småbåtlag (forran KS klubblokale).

4. LØP

4.1. Detaljerte løps- og merkedefinisjoner finner du i Seilingsbestemmelsene når de offentliggjøres under registrering/skippermøte.

5. SEILINGSBESTEMMELSER

5.1. Seilingsbestemmelsene vil også bli kunngjort ved registrering søndag 28 aril

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4 – avgjørelse om å kapp seile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

7. PREMIERING

7.1. Det blir premiering til en tredjedel av de startende båter.

7.2. Regattaledelsen kan i tillegg beslutte å premiere deltakere som av annen årsak fortjener en påskjønnelse.

7.3. Premiering vil bli utdelt etter årets siste seilas (Kirklandet Rundt 14 Oktober).

8. FORBEHOLD

8.1. Det tas forbehold om endring av de oppgitte klokkeslett i dette dokument og nærmere beskrivelse av løpet. I den grad det er uoverensstemmelser mellom seilingsbestemmelsene og denne kunngjøringen, er seilingsbestemmelsene overstyrende.

9. YTTERLIGERE INFORMASJON

9.1. For ytterligere informasjon vennligst

kontakt: Vidar Kjønnø

Tlf :93639143

Mail: freiknall@hotmail.com