Kristiansund seilsportklubb

Stiftet 2 november 2017

Seil/SUP-UT

Vil du bli med på turkonkuranse ?

Link til kart

Regler for deltagelse

• For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Kristiansund seilsportklubb.

• Det er antall registreringer pr deltager som gjelder (poengene tilfaller alle personer dersom man er flere i hvær båt).

• Sesongen varer fra og med 1. april til og med 31. oktober. Siste frist for registrering av turer er 10. nov.

• For å registrere et Seil/SUP-UT besøk, kreves at deltageren har berørt merket.

• Det er ingen krav til dokumentasjon på at man har vært og besøkt en Seil/SUP-UT, men det appelleres til ære og samvittighet(!) og at besøket rapporteres innen 10 dager etter hvert besøk.

• Innrapportering skjer ved at man legger inn sin Emailadressen, navn på deltager nummer på Seil/SUP-UT merke. Det er mulig å besøke samme destinasjon flere ganger, men ikke samme dag.

Hvilken tur var du på sist?