Kristiansund seilsportklubb

Stiftet 2 november 2017

Om seilkurset

OPPSTART 8 MAI

Tid og Sted: holder på:kl 12:00 til kl: 16:00 8-9 mai i Woldbrygga, (Dikselveien 12, Kristiansund)

Påmeldingsfrist: 1 Mai, Kurset har 6 plasser så det er lurt å være tidlig ute !!!

Pris: 350,- for :Kurset, medlemskontingent og undervisningsboken "Seil optimistjolle"

 

Optimisten er en enmanns jolle og treningen gir grunnleggende seilferdigheter gjennom lek og moro i og på vannet.

Kurset går i sin helhet over helg med fortsettelse på ukedag utover sesong og KSSK følger Norges Seilforbund sine planer for trenings utvikling.    Vanlig progresjon er at barna mestrer båten og kan seile alle retninger, kryss, slør og lens i løpet av sesongen. Dette forutsetter imidlertid at man deltar på treningene.

Barna vil lære å rigge båten selv, men i starten er det fint om foreldre og barn kan rigge sammen. Til treningene skal alle stille med ferdig rigget båt til oppstart kl 18:00. Barna får da mest mulig utbytte av treningen.

PÅMELDING

 

FORUTSETNINGER:

- Ingen krav til egen båt/seil. Seilerne benytter gratis KSSK optimister.

- Alle deltakere bør kunne svømme 50m, være trygge i vann og i alminnelig god fysisk form.

Oppstarts helg: 8-9 Mai med fortsettelse 1 dag i uken utover sommerhalvåret.

PENSUM:

SJØVETT

• Vite hva du skal ha på deg når du seiler

• Vite at du skal ha på deg vest

• Kunne sjøsette båten med hjelp fra en annen seiler

• Kunne komme på land ig jen

BÅTHÅNDTERING

• Kullseile, rette båten og øse på sjøen

• Sitte på riktig side

• Seile rett fram

• Slå • Få fart i båten

• Stoppe båten

BLI KLAR

• Rigge båten

• Knuter: Båtsmannsknop, åttetallsknop og dobbel halvstikk

• Vite hva delene på båten heter

SEILTRIM

• Stramme skjøtet for slør

VIND

• Vite hvor vinden kommer fra

REGLER

• Unngå kollisjon

Gjennomføring

Treningen starter med en egen todagers oppstarts helg og følger deretter skoleåret med ukentlige treninger 1 dag i uken frem til mørke og temperatur innhenter oss på høsten.

Oppstarts helgen gjennomføres over to dager der første dag starter med å bli kjent med joller og utstyr. Deretter fortsetter vi med å sette båt på sjøen og prøver å få båten i bevegelse sammen med føllebåt.

Dag to gjennomfører vi litt teori først og 2 seiløkter med matpause i mellom.

Vi avslutter med oppsumering og utdeling av oppstartsdiplomen :-)

Normaltreningen starter etter gjenomført grunnkurs og fortsetter frem til og med uke 41. Vi vil benytte boken «Seil Optimistjolle» som lærebok. Denne vil bli utdelt første kursdag.